Groene Hart Jazz

Doel Groene Hart Jazz

  • Jazz onder de aandacht brengen bij het grote publiek, jong en oud.
  • Mogelijkheden creëren voor Jazz muzikanten om (meer) regelmatig voor publiek op te kunnen treden.
  • Verbinding brengen en infrastructuur aanbrengen tussen Jazz muzikanten, podia organisaties, groepen orkesten in het bijzonder in het Groene Hart maar ook daarbuiten (verbinding en samenwerken).

Mogelijke activiteiten

  • Bieden van podia voor jazz activiteiten.
  • Workshops organiseren.
  • Project bigbands/ensembles met optredens in het binnenland (en eventueel met deelname aan festivals in het buitenland).
  • Organiseren van concertreizen voor bigbands of (jazz)combo’s aan festivals in het buitenland (is een mogelijke en denkbare activiteit op termijn).
  • Invalpoule organiseren van muzikanten.
  • Samenwerking tussen jazzmuzikanten en bands bevorderen, aanvullend op de bestaande voorzieningen.

Samenwerking en ‘werkgebied’

Groene Hart Jazz zal nauw samenwerken met Big Music Cruise (Gorinchem) en Best Jazz (Best, Brabant). Deze twee organisaties organiseren al langer een deel van de activiteiten die Groene Hart Jazz ook organiseert. Het idee is dat, door middel van de samenwerking, we informatie kunnen uitwisselen, de bands kunnen uitnodigen deel te nemen aan elkaars activiteiten en over en weer de bands gaan laten samenwerken en/of elkaar gaan uitnodigen voor gezamenlijke optredens. Dit maakt dan ook dat Groene Hart Jazz weliswaar is gevestigd in het Groene Hart van Nederland, maar dat het tevens de ambitie is om een landelijk netwerk op te bouwen.

Groene Hart Jazz en het buitenland?

Door de activiteiten van SPON, de voorloper van GHJ, bestaat er een mooi netwerk in het buitenland. Dit maakt het goed mogelijk om met project bands of vaste bands naar festivals in het buitenland te gaan.

De verwoording van de doelen van Groene Hart Jazz worden vertaald in een concrete actielijst die wordt gepubliceerd op de website van GHJ.